Tag - संन्ध्या थापा

व्युटि़शियन सुसिला थापा

सुसिला थापा नेपाली सौन्दर्यको क्षेत्रमा परिचित नाम हो । कुसल व्युटि़शियनको रुपमा उनी परिचित छिन्...