Category - फेशन / सौन्दर्य

गर्दन सौन्दर्य

हामी राम्रो वा नराम्रो भन्नसाथ, कसैको अनुहार सम्झन्छौं । मानौं, समग्र सौन्दर्यको पुञ्ज भनेकै अनुहार...